Om/About

Vår strävan


är att vårt värdskap ger er positiva upplevelser bortom smaker och glädje. Få er att känna tillfredställelse där trygg trivsel med ärligt bemötande prioriteras. 


Helt enkelt få er att vilja besöka oss igen och igen och åter igen.


Our endeavor is

that our hosting gives you positive experiences beyond tastes and joy. Make you feel satisfaction where safe well-being with honest treatment is a priority.

Simply make you want to visit us again and again and again.

Vår Mission


...förser besökare och dess gäster att uppleva samkväm med mat och dryck. Vi förser ”food and beverages” med koppling till råvaror först och främst närproducerat till nationellt kända maträtter, dryckerna anpassas till maten samt evenemang. Vår mission skapar dynamiska möten på bred och djup front som förvaltas på ett ekonomiskt och effektivt sätt som ger oss, våra upplevelsebesökare, moder jord och dess invånare gagn.

Our mission

...provides visitors and its guests to experience socializing with food and drink. We provide "food and beverages" with a connection to raw materials, first and foremost locally produced to nationally known dishes, the drinks are adapted to the food and events. Our mission creates dynamic meetings on a broad and deep front that are managed in an economical and efficient way that benefits us, our experience visitors, Mother Earth and its inhabitants.